اخبار

  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/09/29 ساعت 8/30 صبح در
    باشگاه ایثار
  •  
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجات دان های یک الی سه جهانی  هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/07/19 ساعت 8/30 توسط شیهان یوشیدا  ممتحن و نماینده ازسازما جهانی کشور ژاپن   ( 合気道本部道場 )
  •  
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/06/15 ساعت 8/30 صبح در
  • باشگاه ایثار
  •  
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/04/07 ساعت 8/30 صبح در باشگاه ایثار

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

پوستر

توسط : admin | تاریخ : 1397/03/04 | نظرات

هنرجویان آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

سمینار بین المللی 2017

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات