اخبار

 • طبق آخرین تحولات درفدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ( اصفهانی دوجو ) طبق روال قبل حکم فعالیت خودرادریافت نمود.
 • درضمن طبق اعلام همبودوجو سازمان جهانی ژاپن ( 合気道本部道場 ) آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ثبت رسمی گردید و حکم فعالیت خودرابعنوان دوجو درایران دریافت نمود و استاد اصفهانی ممتحن بین المللی گردیدند.
 •  
 • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه میلادی 2020/03/13 ساعت 10صبح توسط استاد اصفهانی ممتحن درمرکزآکادمی آریانا ارتقای دان جهانی درکشورکانادا  
 •  
 • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/09/29 ساعت 8/30 صبح در
  باشگاه ایثار
 • برگزاری آزمون ارتقاء درجات دان های یک الی سه جهانی  هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/07/19 ساعت 8/30 توسط شیهان یوشیدا  ممتحن و نماینده ازسازما جهانی کشور ژاپن   ( 合気道本部道場 )
 •  
 • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/06/15 ساعت 8/30 صبح در
 • باشگاه ایثار
 •  
 • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/04/07 ساعت 8/30 صبح در باشگاه ایثار

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

پوستر

توسط : admin | تاریخ : 1397/03/04 | نظرات

هنرجویان آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

سمینار بین المللی 2017

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات