اخبار

  • برگزاری آزمون دان و مربیگری عملی در تاریخ 1399/8/9 بامجوزصادرشده ازفدراسیون انجمن ورزشهای رزمی
  • طبق آخرین تحولات درفدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ( اصفهانی دوجو ) طبق روال قبل حکم فعالیت خودرادریافت نمود.
  • درضمن طبق اعلام همبودوجو سازمان جهانی ژاپن ( 合気道本部道場 ) آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ثبت رسمی گردید و حکم فعالیت خودرابعنوان دوجو درایران دریافت نمود و استاد اصفهانی ممتحن بین المللی گردیدند.

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

پوستر

توسط : admin | تاریخ : 1397/03/04 | نظرات

هنرجویان آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

سمینار بین المللی 2017

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات