تاریخچه
       

دو شو کیسومارو

تاریخچة زندگی دوشو کیسومارو اوشیبا
1921- متولد 27 ژوئن در آیابه.
1964- فارغ التحصیل از دانشگاه واسدا، دانشکدة علوم سیاسی و اقتصادی.
1956- اجرای اولین نمایش و آغاز تدریس عمومی آی‌کی‌دو.
1957- چاپ اولین کتاب آی‌کی‌دو.
1969- کسب عنوان دوشو(رهبر) در آی‌کی‌دو.
1995-کسب مدال زوئی هوشو از دولت ژاپن.
1999- درگذشت در 4 ژانویه در سن 77 سالگی.


 

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/13 | نظرات