تاریخچه
       

دو شو موریتروی اوشیبا

تاریخچة زندگی دوشو موریترو اوشیبا


1951 تولد در 2 آپریل در توکیو.
1976 فارغ التحصیل شدن از دانشگاه مه‌ایجی گاکوین دانشکده اقتصاد.
1985 مدیر عامل بنیاد آی‌کی‌کای.
1996 ریاست بنیاد آی‌کی‌کای.
1999 کسب عنوان دوشوی آی‌کی‌دو.
2006 دریافت مدال آنشتا از سائوپولو برزیل و استاد افتخاری دانشگاه بین‌المللی بودو.
2009 دریافت مدال دوستی از رئیس‌جمهوری روسیه.
2010  کسب مقام استادی دعوت ویژه توسط دانشگاه کوگاکان.
2012 ریاست بنیاد غیرانتفاعی آی‌کی‌کای پس از انتقال از بنیاد آی‌کی‌کای.
2013 دریافت مدال با روبان آبی افتخار از امپراطور ژاپن.
بنیانگذار، موریه اوشیبا، با تمرین‌های فشردة هنرهای رزمی و ممارست‌های شدید ذهنی، آی‌کی‌دو را ابداع نمود. کیسومارو، دومین دوشو، خود را وقف ارتقاء ارزش والای آی‌کی‌دو کرد و درهای آنرا به روی جهان گشود.
82 سال است که از تأسیس همبو دوجوی فعلی در سال 1931 میگذرد. آی‌کی‌دو در 130 کشور جهان گسترش یافته است ازجمله در: شمال، جنوب و مرکز آمریکا؛غرب و شرق اروپا؛و جنوب شرقی آسیا.
در سال 2012، بنیاد آی‌کی‌کای به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی وارد مرحلة جدیدی شد.
بنیانگذار، موریه اوشیبا،  هنرهای رزمی را که هدف آنها ایجاد مهارت در فنون مبارزه و در نهایت برنده شدن  بود مورد تردید قرار داد و پس از آن آی‌کی‌دو را به عنوان طریقتی برای عشق ورزیدن نسبت به همة عالم ابداع نمود.
واضح و آشکار است که واقعی بودن تکنیک‌ها و مفاهیم فلسفی ایجاد شده توسط بنیانگذار به طور گسترده‌ای مورد تصدیق همگان است. برای چنین دستاوردی حمایت بی‌دریغ پدر بنیانگذار( یوروکو اوشیبا)، بصیرت پیشکسوتانی که آی‌کی‌دو را به درستی به نسل آینده منتقل کردند و از خود گذشتگی دومین دوشو ، کیسومارو، در راه ترویج آی‌کی‌دو بر مبنای تعلیمات بنیانگذار الزامی بود. من خود، راه وروش ایشان را با حمایت بسیاری از مردم ادامه داده‌ام. من معتقدم که همة موارد مذکور امروزه باعث ایجاد آی‌کی‌دویی  به مراتب بزرگ تر و گسترده‌تر شده اند. 
من به تلاش خود در راه مراقبت از روح هماهنگی و ازبین بردن مرزهای جغرافیایی، نژادی و مذهبی ادامه خواهم داد تا این آی‌کی‌دوی والا مرتبه را با پشتیبانی مردم گرامی بدارم. به‌علاوه امیدوارم که  بتوانم به کمک آی‌کی‌دو تا حد امکان به جامعه خدمت کنم.

 

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/13 | نظرات