سن سی

نام استاد تعلیم دهنده: رضا کافوری
درجه: دان 4 جهانی/دان 4 کشوری - عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . کای ( همبودوجو ) - مربی رسمی ،عضوفدراسیون ورزش های رزمی ج.ا.ا
سابقه آیکیدو: 13 سال
آدرس محل آموزش: تهران، شهران، انتهای خیابان طوقانی، مجموعه  ورزشی شهدای دستجردی
تلفن: 1984915 912 98+  -   021
روز های آموزش:
شنبه - چهارشنبه
ساعت آموزش: 17:00  الی 19:00
محدوده سنی: از7سال به بالا

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/03 | نظرات