سن سی
نام مدرس: رضا کافوری
درجه: دان 4 جهانی/ دان 4 کشوری - عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . کای ( همبودوجو ژاپنمربی رسمی،
عضوفدراسیون ورزش های رزمی ج.ا.ا (
سابقه آیکیدو: 19 سال )
محدوده سنی: از7سال به بالا

آدرس محل آموزش: تهران، شیخ فضل الله نوری جنوب، نرسیده به مرزداران ، فاز 2 پارس فرهنگیان
محموعه تیراندازی پردیسان
روزهای آموزش: یکشنبه-3 شنبه-5 شنبه
ساعت آموزش: 19 الی 20:30

      
よろしくお願いします
موقعیث مکان