سن سی
نام مدرس: خرازی
درجه: دان 3 جهانی دان 3 کشوری-عضوسازمان جهانی آیکیدو
(همبودوجو) مربی رسمی ،عضوفدراسیون ورزش های رزمی ج.ا.ا
مقام نایب ریئس و مسئول کمیته فنی و کمیته آزمون و آموزش

سابقه آیکیدو: 10 سال
روز های آموزش: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعت آموزش: 11 الی 12/30
محدوده سنی: از7سال به بالا
درس محل آموزش: شرق تهران،فلکه دوم تهرانپارس-
خیابان جشنواره کوچه اخوت-پلاک 25 باشگاه شهیدعراقی 4