سن سی
نام مدرس: خرازی
درجه: دان 3 جهانی/ دان 3 کشوری - عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . کای (همبودوجو) مربی رسمی ،عضوفدراسیون ورزش های رزمی ج.ا.ا
مقام نایب ریئس و مسئول کمیته فنی و کمیته آزمون و آموزش

سابقه آیکیدو: 10 سال
آدرس محل آموزش: عرب تهران، بلوار مرزداران،
تلفن:       09393077506 

روز های آموزش:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعت آموزش: 11 الی 12/30
محدوده سنی: از7سال به بالا
درس محل آموزش: شرق تهران،فلکه دوم تهرانپارس - خیابان جشنواره
کوچه اخوت - پلاک 25 باشگاه شهیدعراقی 4