هاکاما چیست؟هاکاما نوعی لباس سنتی ژاپنی است.هاکاما قسمت از کمر تا تقریبا قوزک پارا می پوشاند و مانند دامن چین دار است.در گذشته هاکاما صرفاً توسط مردان پوشیده می شده ولیکن اکنون خانم ها نیز(با اندکی تغییر شکل) می پوشند.
در آیکیدو نیز این بخش از لباس استفاده و پوشیده میشود. البته زمان پوشیدن هاکاما در سبک های مختلف ایکیدو متفاوت است.در برخی از سبک ها هنرجو از همان ابتدا هاکاما بر تن میکند,اما در بسیاری از سبک ها هاکاما بعنوان یکی از درجات بالا در نظر گرفته میشود که هنرجو پس از مدت طولانی و انجام آزمون های مختلف و کسب رده ای خاص اجازه دارد تا هاکاما بر تن کند.
از انجا که هاکاما بسیار بلند و گشاد است ، در هنگام تمرین به خصوص در روز های ابتدایی پوشیدن آن ، بسیار سرعت حرکت هنرجو را محدود می کند . در سبک هایی از ایکیدو که هنرجو اجازه پوشیدن هاکاما بعد ازچند سال تمرین داده میشود ، این مزیت وجود دارد که هنر جو پس از سال ها تمرین مجبور میگردد تا دوباره از سرعت اجرای تکنیک های خود بکاهد. این موضوع فرصتی است تا دوباره به جزییات تکنیک هایش با دقت بیشتری نگاه و آنها را با صبوری مرور کند.
همچنین پوشیدن هاکاما فلسفه ای رمز گونه را به همراه دارد . بدین معنا که در ایکیدو حرکات پا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . بطوریکه اجرای صحیح یک تکنیک وابستگی شدیدی به گام ها و حرکات پا دارد و برای هنر جویان و اساتیدی که در این حرکات تبحر پیدا کرده اند فرض است تا بشکلی این فنون را از بازدید کننده هامخفی نگاه دارند. با پوشیدن هاکاما پاها و شیوه قرار گرفتن آن ها و گام ها بشکل قابل توجهی غیر قابل رویت خواهند بود.
هاکاما و شکل آن  نیز مانند بسیاری اصول ژاپنی دارای فلسفه و معنا است که لازم است تا هنر جویانی که هاکاما بر تن میکنند ، به این فلسفه و اصول توجه و پایبندی بیشتری نشان دهند. این فلسفه در چین های هاکاما خودنمایی میکند و هر چین از هاکاما دارای معانی خاصی است . هاکاما کلاً دارای هفت چین است ، پنج چین در جلو و دو چین در پشت هاکاما .
معنای سمبلیک این چین ها بدین شرح است :
معانی 7 چین موجود در هاکاما
YUKI: رشادت ، دلیری ، شجاعت
JIN: مروت ، نیکوکاری ، خیرخواهی
GI: عدالت ، درستکاری ، امانت داری
REI: ادب و احترام ، تواضع ، فرمانبرداری
MAKOTO: بی ریایی ، صداقت ، اصالت وجود
CHUGi: وظیفه شناسی ، وفاداری ، وقف
MEiYO: شرافت ، وقار ، حیثیت

توسط : esfahani | تاریخ : 1395/09/10 | نظرات