معرفی مربیان

مـعـرفـی اسـاتـیـد و مـربـیـان بین المللی
آیـکـیـدو آی کی کای
آکـادمی آریـانـا
سن سی :
نام مدرس : علی سودی شعار
سابقه آیکیدو:7سال درجه:دان2جهانی / دان2کشوری   
عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . آکای (همبودوجو )
مربی رسمی، فدراسیون ورزش های رزمی
آدرس: محل آموزش بلوار آیت الله کاشانی ،
خیابان براتلو، پارک مریم،باشگاه سرای  محله سازمان برنامه
شمالیروز های آموزش: روزهای فرد ساعت 18/30 الی 20


 شماره همراه  (09122236284)

( محدوده سنی:7سال به بالا )