آدرس:
  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهر: تهران
  • خیابان اصلی: بلوار مرزداران
  • خیابان فرعی: ایثار
  • نام مجتمع: باشگاه ورزشی هنرهای رزمی ایثار
  • نام واحد: آکائمی آیکیدو آریانا(اصفهانی دو جو)