سیستم درجه بندی آزمون در کیو ها

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات

سیستم درجه بندی آزمون در دان ها

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات

سیستم درجه بندی آزمون در چوب و شمشیر

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات

اصطلاحات آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات