سن سی

نام مدرس:سعدگوهرزای
درجه:دان 4 جهانی / دان 4 کشوریعضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . آکای (همبودوجو ) مربی رسمی، عضوفدراسیون ورزش های رزمی
سابقه آیکیدو:

آدرس محل آموزش:
تلفن:

روز های آموزش:
ساعت آموزش:
محدوده سنی: از7سال به بالا

 توسط : admin | تاریخ : 1396/12/14 | نظرات