معرفی مربیان


مـعـرفـی اسـاتـیـد و مـربـیـان بین المللی
آیـکـیـدو آی کی کای
آکـادمی آریـانـا
سن سی :
نام مدرس : شهیدی 
سابقه آیکیدو:7سال درجه:دان2جهانی/دان2کشوری    
عضوسازمان جهانی آیکیدو آی.کی.آکای (همبودوجو )
مربی رسمی، فدراسیون ورزش های رزمی
آدرس: محل آموزش بلوار آیت الله کاشانی ، 
خیابان براتلو، پارک مریم،باشگاه سرای  محله سازمان برنامه 
شمالیروز های آموزش: روزهای زوج ساعت 17 الی 18/30
      
شماره همراه  (09194644413 )

( محدوده سنی:7سال به بالا )