معرفی مربیان


مـعـرفـی اسـاتـیـد و مـربـیـان بین المللی
آیـکـیـدو آی کی کای
آکـادمی آریـانـا
سن سی :
نام مدرس : شهیدی 
سابقه آیکیدو:8سال درجه:دان2جهانی/دان2کشوری    
عضوسازمان جهانی آیکیدو آی.کی.آکای (همبودوجو )
مربی رسمی، فدراسیون ورزش های رزمی
آدرس:  شهران، خیابان طوقانی، مجموعه ورزشی شهدای دستجردی
روز های آموزش:  فردساعت 16 الی 17/30

شماره همراه  (09194644413 )
( محدوده سنی:7سال به بالا )