سن سی
نام مدرس: رضا کافوری
درجه: دان 4 جهانی/ دان 4 کشوری - عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . کای ( همبودوجو ) - مربی رسمی،
عضوفدراسیون ورزش های رزمی ج.ا.ا

سابقه آیکیدو: 15 سال
آدرس محل آموزش: تهران، زیرپل مجموعه ورزشی آیدین نیکخواه بهرامی محله مرزداران تهران
تلفن: 1984915 912 98+  - 021
روز های آموزش:یکشنبه - 3شنبه - 5 شنبه

ساعت آموزش: 17 الی 18/30
محدوده سنی: از7سال به بالا
موقعیت مکان